Ajuntament de Vilafranca del Penedès

On anar a votar

Consulta del Cens per les eleccions generals del 23 de juliol de 2023

 

Dades personals

Entra el número de DNI tot junt, sense punts i amb la lletra assignada.

 Per exemple: 12345678a

 

Ja es troben disponibles les llistes del cens electoral que han de regir en les properes Eleccions Generals, que es celebraran el diumenge 23 de juliol de 2023.

D'acord amb l'article 39.2 de la Llei orgànica del règim electoral general vigent, l'Ajuntament posa a disposició de les persones interessades un servei de consulta sobre la seva inclusió en el cens, però no és permesa la realització de consultes generals de les llistes del cens. Podeu fer la vostra consulta personalitzada entrant en la casella de més amunt el vostre núm. de DNI complet.

Aquest mecanisme dona informació del districte, secció, mesa, nom del col·legi i adreça on la persona pot exercir el dret de vot.

La inclusió en les llistes del cens és un requisit indispensable per a poder exercir el dret de vot en les Eleccions Generals del dia 23 de juliol, per la qual cosa és recomanable que es faci la consulta. S'aconsella especialment que facin la consulta sobre la seva inclusió en el cens les persones que s'hagin empadronat a Vilafranca, o que hagin modificat les dades de la seva inscripció en el padró, durant el darrer any.

Accessibilitat