Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Vot per correu a les Eleccions Generals del 28A

16 de abril de 2019

Els electors i les electores que prevegin que el dia de celebració de les eleccions generals a Corts (diumenge dia 28 d’abril de 2019) es trobaran absents de la vila, o bé que no acudiran a la seva mesa electoral per exercir el dret de vot, poden votar per correu, prèvia sol•licitud a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral que es tramita a l’oficina de Correus de Vilafranca (avinguda de Tarragona núm. 89).
El termini per demanar el vot per correu ja s’ha iniciat, i finalitza el dia 18 d’abril, si bé és recomanable fer-ho amb una antelació suficient.
La sol•licitud a l’oficina de Correus s’ha de fer personalment, i s’ha d’exhibir el DNI, passaport o carnet de conduir original. En els casos de malaltia o d’incapacitat que impedeixin fer personalment la sol•licitud a l’oficina de Correus (circumstància que s’ha d’acreditar amb una certificació mèdica oficial i gratuïta), la gestió es pot delegar en una persona autoritzada a través de notari o consularment.
La Delegació de l’Oficina del Cens a Barcelona rebrà la sol•licitud de vot i trametrà per correu certificat a l’elector o electora la documentació necessària per a l’emissió del vot per correu, amb les instruccions necessàries, entre el 8 i el 21 d’abril. El termini per portar el vot a una oficina de Correus finalitza el 24 d’abril.

Accessibilitat