Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Tests d’antígens per a les persones que han estat designades per a meses electorals

11 de febrer de 2021

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès informa, en relació als tests d’antígens que s’han de fer abans de diumenge 14 de febrer les persones que han estat designades per a titulars i suplents de les meses electorals, que el Departament de Salut ha ampliat la possibilitat de fer-se el test als segons suplents.

Així mateix es demana a totes les persones que hagin estat citades per formar part de les meses, ja sigui com a titulars, 1rs suplents i 2ns suplents i no hagin rebut la citació per anar a fer-se la prova, que demanin cita  directament al seu Centre d’Atenció Primària (CAP). Caldrà aportar el full amb el nomenament com a membre o suplent de mesa i la Targeta Sanitària Individual (TSI).

Accessibilitat