Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

A partir de dilluns estaran a exposició pública les llistes del cens electoral per a les eleccions del 10 de novembre

26 de setembre de 2019

Les llistes del cens electoral que ha de regir en les properes Eleccions Generals, que se celebraran el diumenge dia 10 de novembre, estaran a disposició de les persones interessades a l'Oficina d'Atenció Ciutadana d'aquest Ajuntament (planta baixa de la Casa de la Vila), des del dilluns 30 de setembre i fins el dilluns 7 d'octubre. El cens electoral que s'utilitza en les Eleccions Generals, es va tancar a 27 de juny de 2019. 

D'acord amb l'article 39.2 de la Llei orgànica del règim electoral general vigent, l'Ajuntament posa a disposició de les persones interessades un servei de consulta sobre la seva inclusió en el cens, però no és permesa la realització de consultes generals de les llistes del cens. Les reclamacions per errors o per exclusió indeguda del cens es poden presentar en el mateix Ajuntament. Cal aportar el DNI, el passaport o el permís de conduir, i s'ha d'utilitzar un imprès normalitzat que es facilitarà gratuïtament. Al web de l'Ajuntament també es podrà comprovar si una persona resident a Vilafranca és inscrita en el cens electoral i el lloc on pot exercir el dret de vot, mitjançant la introducció del seu núm. de DNI. 

La inclusió en les llistes del cens és un requisit indispensable per a poder exercir el dret de vot en les Eleccions Generals del dia 10 de novembre, per la qual cosa és recomanable que es faci la consulta. S'aconsella especialment que facin la consulta sobre la seva inclusió en el cens les persones que s'hagin empadronat a Vilafranca, o que hagin modificat les dades de la seva inscripció en el padró, durant l'any 2019.

Accessibilitat