Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

A exposició pública les llistes del cens electoral de les Eleccions Municipals i Europees del 26 de maig

16 de abril de 2019

L’Espai Jove “La Nau” substitueix l’escola Pau Boada com a col•legi electoral ja en les Eleccions Generals del 28 d’abril.
Les llistes del cens electoral que han de regir en les properes Eleccions Municipals i Europees, que se celebraran el diumenge dia 26 de maig de 2019, estaran a disposició de les persones interessades a l'Oficina d'Atenció Ciutadana d'aquest Ajuntament (planta baixa de la Casa de la Vila), fins al dilluns dia 15 d’abril de 2019.
El cens es va tancar el dia 30 de gener de 2019; per tant, totes les altes, baixes i canvis fets a partir del 31 de gener de 2019 no es reflecteixen en el cens.
D'acord amb l'article 39.2 de la Llei orgànica del règim electoral general vigent, l'Ajuntament posa a disposició de les persones interessades un servei de consulta sobre la seva inclusió en el cens, però no és permesa la realització de consultes generals de les llistes del cens.
Les reclamacions per errors o per exclusió indeguda del cens es poden presentar en el mateix Ajuntament. Cal aportar el DNI, el passaport o el permís de conduir, i s’ha d’utilitzar un imprès normalitzat que es facilitarà gratuïtament.

L’Espai Jove “La Nau” serà col•legi electoral
Al web de l’Ajuntament (www.vilafranca.cat) també es podrà comprovar si una persona resident a Vilafranca està inscrita en el cens electoral i el lloc on pot exercir el dret de vot, mitjançant la introducció del seu núm. de DNI.
Aquest mecanisme dona informació del districte, secció, mesa, nom del col•legi i adreça on la persona pot exercir el dret de vot. Cal comprovar el local on correspon votar, ja que s'ha produït un canvi respecte d'anteriors processos electorals. Concretament, canvia el lloc de votació de les persones que fins ara votaven a l'escola Pau Boada, els quals exerciran el seu dret a vot en el col•legi electoral ubicat a l'Espai Jove “La Nau”–Antic Mercat de La Pelegrina, (c/ Baltà de Cela, 45-47). Aquest canvi ja serà operatiu en les Eleccions Generals de diumenge 28 d’abril.
Aquest canvi té vocació d'una certa estabilitat en el temps, i respon a la voluntat que els processos electorals, tinguin lloc en festiu o no, no causin interferències ni trastorns en els centres educatius.
La inclusió en les llistes del cens és un requisit indispensable per a poder exercir el dret de vot en les Eleccions Municipals i Europees del dia 26 de maig, per la qual cosa és recomanable que es faci la consulta. S'aconsella especialment que facin la consulta sobre la seva inclusió en el cens les persones que s'hagin empadronat a Vilafranca, o que hagin modificat les dades de la seva inscripció en el padró, abans del 30 de gener de 2019.