Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Exposició pública del cens electoral per a les eleccions al Parlament del 14F

23 de desembre de 2020

Les llistes del cens electoral que ha de regir en les properes eleccions al Parlament de Catalunya, que se celebraran el diumenge dia 14 de febrer de 2021, estaran a disposició de les persones interessades a l'Oficina d'Atenció Ciutadana d'aquest Ajuntament (planta baixa de la Casa de la Vila), des del dia 28 de desembre de 2020 i fins al dia 4 de gener de 2021.

D’acord amb l’article 39.2 de la Llei orgànica del règim electoral general vigent, l’Ajuntament posa a disposició de les persones interessades un servei de consulta sobre la seva inclusió en el cens, però no és permesa la realització de consultes generals de les llistes del cens.

Les reclamacions per errors o per exclusió indeguda del cens es poden presentar en el mateix Ajuntament. Cal aportar el DNI, el passaport o el permís de conduir, i s’ha d’utilitzar un imprès normalitzat que es facilitarà gratuïtament.

Al web de l’Ajuntament www.vilafranca.cat també es podrà comprovar si una persona resident a Vilafranca és inscrita en el cens electoral i el lloc on pot exercir el dret de vot, introduint el seu núm. de DNI.

La inclusió en les llistes del cens és un requisit indispensable per a poder exercir el dret de vot en les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer, per la qual cosa és recomanable que es faci la consulta. S'aconsella especialment que facin la consulta sobre la seva inclusió en el cens les persones que s'hagin empadronat a Vilafranca o que hagin modificat les dades de la seva inscripció en el padró, durant el darrer any.

Accessibilitat